Ciepłownictwo stanowi jeden z najważniejszych sektorów polskiej energetyki. Aktualnie wytwarzanie ciepła do ogrzewania pomieszczeń lub ciepłej wody jest w dużej mierze oparte na węglu, gazie bądź oleju opałowym. Alternatywę dla kopalin może stanowić wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.


Poszukiwanie rozwiązań w dziedzinie ogrzewania pomieszczeń przyczyniło się do wymyślenia sposobu ogrzewania polegającego na wykorzystywaniu ciepła otoczenia. Używany do tego celu sprzęt wykorzystuje urządzenie znane jako pompa ciepła. Ponieważ nie wykorzystuje ono do swojego działania żadnych materiałów spalanych w procesie ogrzewania pomieszczeń, pompy ciepła są bardzo przyjazne środowisku.

Pompa ciepła wykorzystuje ogromne ilości energii cieplnej, które utrzymują się w naturalnych pokładach. Konstrukcja pompy ciepła umożliwia pozyskanie energii cieplnej z różnych źródeł, np. ziemia, powietrze, woda. Źródła te z racji niskiej temperatury nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania, ale właśnie dzięki pompie ciepła możliwe jest pozyskanie tej energii w sposób ekonomicznie opłacalny. W Europie notuje się stały wzrost popularności pomp ciepła, gdyż dostarczają znacznie więcej ciepła niż zużywają energii. Tradycyjne ciepłownie wytwarzają ciepło w centralnej lokalizacji, skąd jest ono dystrybuowane do budynków mieszkalnych i komercyjnych. W krajach skandynawskich pracują już instalacje z pompami ciepła włączonymi do ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej i wykazują znacznie wyższą efektywność w porównaniu z kotłami grzewczymi.

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń działające za pomocą pompy ciepła w letnie dni mogą być wykorzystywane również jako system chłodzący pomieszczenia.  Najlepiej do tego celu nadają się urządzenia pobierające ciepło z wód gruntowych lub za pomocą kolektorów zakopanych w ziemi. W zimę pompy ciepła pracują jako urządzenie ogrzewające pomieszczenia, zaś latem czynnik grzewczy wykorzystywany jest do ochładzania pomieszczeń. Jeśli zastosowane są odwracalne pompy, to powstałe ciepło można zużyć do podgrzewania wody używanej w gospodarstwie domowym.

Sposobów ogrzewania pomieszczenia może być kilka: może być montowane w podłodze, w ścianach, na ścianach. Ogrzewanie podłogowe ma jeszcze tę zaletę, że nie odczuwa się, skąd promieniuje ciepło, rozchodzi się ono bardzo równomiernie. Nie ma prawa przy tego typu ogrzewaniu wystąpić wilgoć, nie mówiąc już o pleśniach czy zagrzybieniu. Powietrze pozostaje czyste i dobrze natlenione.

Zastosowanie energii odnawialnej przynosi wiele wymiernych korzyści, zarówno dla użytkownika  tej metody, jak i dla środowiska naturalnego. Koszty eksploatacji odnoszą się właściwie tylko do energii elektrycznej niezbędnej do działania urządzenia grzewczego, zaś ekosystem korzysta na tym, że nie ma dodatkowej emisji CO2 do atmosfery.

Obniżone koszty eksploatacji i niższe rachunki, to dwa decydujące powody o wyborze pompy ciepła jako urządzenia grzewczego. Dziś każdy szuka oszczędności, a tani koszt pracy pompy ciepła może nam zagwarantować szybki zwrot z inwestycji w instalację.

Generalny koszt związany z inwestycją w pompy ciepła obejmuje nie tylko koszt samej pompy ciepła, ale też ceny instalacji pompy ciepła, instalacji dolnego i górnego źródła, cena rozruchu oraz miesięczne i późniejsze koszty eksploatacji. Ceny pomp ciepła wahają się w zależności od producenta. Na cenę pompy wpływają także: zakres mocy pompy, materiały, z których jest wykonana, obecność i pojemność zasobnika c.w.u., systemu wyciszającego czy czujnik temperatury pokojowej.

fot. wikimedia.org

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.