Obecność wody w krajobrazie miejskim stanowi o jego specyfice i nadaje miastu unikalne piękno. Człowiek od zarania dziejów starał się osiedlać nad wodą, chciał mieć od niej stały dostęp, bo poza nawadnianiem uprawianych ziem czy pojeniem zwierząt, była to jedyna droga transportowa, którą znał. I tak było przez wieki.

We współczesnych czasach życie społeczne koncentruje się w miastach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Każdego dnia drogi dojazdowe do miast czy główne arterie drogowe miasta wypełniają się prywatnymi samochodami mieszkańców podążających do pracy.

System rowerów miejskich staje się w ostatnich latach tematem wielu rozmów i oczekiwań mieszkańców miast. To rozwiązanie stanowi istotne uzupełnienie sieci transportu publicznego. Koncepcja ciekawa, a przede wszystkim ekologiczna.

Zdaniem wielu specjalistów zajmujących się transportem miejskim, przyszłością komunikacji w wielkich miastach będą pojazdy elektryczne. Dziś nowoczesne i ekologiczne środki transportu publicznego coraz liczniej pojawiają się na ulicach polskich miast. Są to przede wszystkim autobusy o napędzie hybrydowym lub wykorzystującym gaz LNG lub CNG. O autobusach wyposażonych w napęd elektryczny, na razie można mówić w jednostkowych przypadkach.

Przeszklone domy pasywne, oszczędzające energię, dbające o środowisko naturalne oraz zapewniające komfort i wygodę mieszkańcom, stają się coraz bardziej powszechne.

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.