Beata Smolska

Główny Specjalista w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa

Działania dla poprawy jakości powietrza w Krakowie

 

 

Monika Pawłowicz

Doradca energetyczny w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego
Poddziałanie 1.3.3. POIŚ 2014-2020 Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Źródła finansowania efektywności energetycznej i odnawialnych
źródeł energii. Projekt doradztwa energetycznego.
Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE finansowany jest ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Weronika Piestrzyńska

Kierowniczka Programu Zdrowie i Energia, Health & Environment Alliance Polska, Warszawa

Zewnętrzne koszty leczenia zdrowia z powodu zanieczyszczenia powietrza.

 

Dominik Artomski

Lider Łódzkiego Alarmu Smogowego, Łódź

Zaangażowanie mieszkańców jako klucz do czystego powietrza.

 

Ewa Palma

Specjalista Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, Warszawa

Monitoring jakości powietrza w Polsce

 

mgr Joanna Kawa

NEXUM, Gdańsk

Kompleksowe podejście do gospodarki niskoemisyjnej w gminie

mgr inż. Tomasz Mania

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, PSPC/USPCiME

Smog w Polsce - fakty i mity - memorandum antysmogowe PSPC - Maksymalnego ograniczenia niskiej oraz wysokiej emisji na terenie obszaru Polski

 

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.