PROGRAM RAMOWY*

II Ogólnopolskie Seminarium Samorządowego - Smog cichy zabójca – jak skutecznie rozwiązać problem

 

 9:00 - 10:00  

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10:00 - 10:15 

OTWARCIE SEMINARIUM

10:15 - 10:45

Zewnętrzne koszty leczenia zdrowia z powodu zanieczyszczenia powietrza.

Weronika Piestrzyńska

Kierowniczka Programu Zdrowie i Energia, Health & Environment Alliance Polska, Warszawa

10:45 - 11:15

Kompleksowe podejście do gospodarki niskoemisyjnej w gminie.

mgr Joanna Kawa

NEXUM, Gdańsk

11:15 - 11:45

SMOG w Polsce - Fakty i Mity - memorandum antysmogowe Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła

mgr inż. Tomasz Mania

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy/Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła/USPCiME

 

Monitoring jakości powietrza w Polsce

Ewa Palma

Specjalista Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, Warszawa

 

Zaangażowanie mieszkańców jako klucz do czystego powietrza.

Dominik Artomski

lider Łódzkiego Alarmu Smogowego, Łódź

 

Obowiązki gminy w aspekcie ustawy antysmogowej.

 

Problemy zdrowotne mieszkańców następstwem zanieczyszczenia powietrza.

 

Realizacja pakietu klimatyczno - energetycznego w miastach i gminach.

 

Ubóstwo energetyczne przyczyną zjawiska niskiej emisji.

 

Efektywność energetyczna skutecznym sposobem na ograniczanie niskiej emisji.

 

Źródła finansowania efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Projekt doradztwa energetycznego.
Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE finansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Monika Pawłowicz

Doradca energetyczny w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego Poddziałanie 1.3.3. POIŚ 2014-2020 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 

Efektywność energetyczna, a odnawialne źródła energii.

dr Krzysztof Napieraj

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz


 

Budownictwo energooszczędne i pasywne szansą na czyste powietrze.

 

Budynki zero i plus energetyczne - kierunki rozwoju budownictwa i OZE.

 

Wymiana dobrych praktyk w zakresie walki ze smogiem korzyścią dla mieszkańców miast i gmin.

 

Działania dla poprawy jakości powietrza w Krakowie 

Beata Smolska

Główny Specjalista w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa

16:00 - Lunch

19:00 - Uroczysta Kolacja

Dzień II

10:00 - 12:00 - wizyta studyjna w Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy

12:00 - 14:00 - zwiedzanie EXPLOSEUM – centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg

*Pełen program wydarzenia już wkrótce.

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.